Jaarvergadering

Beste clubleden,

6 november 2018 staat onze jaarlijkse ledenvergadering op het programma. Ieder lid is van harte uitgenodigd. Het Bestuur stelt het op prijs als iedereen aanwezig kan zijn. Indien je verhinderd bent gelieve dit tijdig af te melden. Mocht je punten hebben die je graag besproken wil hebben stuur deze dan s.v.p. naar een van de Bestuursleden. Zij zullen deze dan op de agenda plaatsen. Aanvang: 19.30u